loading spinner Neem contact op
close

Contactformulier

Refresh the code

 

Disclaimer

Algemeen
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
De Koffieboer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website van De Koffieboer.

De Koffieboer streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan De Koffieboer niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Wij aanvaarden daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Auteursrechten
Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van De Koffieboer. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven dan ook te allen tijde voorbehouden aan De Koffieboer. Het is niet toegestaan informatie of beeldmateriaal openbaar te maken of te verveelvoudigden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Koffieboer. Hieronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Informatie van derden
De Koffieboer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Koffieboer behoudt zich dan ook het recht voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van De Koffieboer.

Informatie op sites waarnaar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die hier wordt verschaft.